UUV Get Ready

Hvad er Get Ready

Get Ready er et 5 dages vejledningsforløb, hvor du - både individuelt og sammen med andre unge - får mulighed for at undersøge forskellige uddannelsesmuligheder og/eller afklare, hvad der skal til for at blive uddannelsesparat.

Du får hjælp og sparring til at finde den rette uddannelsesvej. Der vil være vejledere, der kan støtte, guide og vejlede dig - og I vil sammen arbejde på, at dit valg af uddannelse bliver så kvalificeret som muligt.

Fra "Get Ready" får du en uddannelsesplan eller en plan med aktiviteter, der kan hjælpe dig frem til at blive uddannelsesparat. Din plan vil blive sendt til dit Jobcenter og/eller din primære UU-vejleder, hvor den vil være udgangspunkt for en dialog om dit videre forløb.

Hent folder her.

Hent tilmeldingsblanket her.